Reading | LightJoy
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Chakra reading

9360_FinalJe kunt ook bij mij je chakras (energie centra) laten meten. Dit geeft veel informatie over de staat van je energiesysteem en hoe je functioneert. Je kunt bijvoorbeeld zien welke chakras open of dicht zijn. Zo is het mogelijk te zien welke persoonlijke eigenschappen de overhand hebben.

 

Een chakra reading is leuk en leerzaam om een keer te doen. En je kunt haar ook gebruiken als ingang tot dieper healingwerk.
Een chakra reading geeft je inzicht in:

 

♦ Welke chakras nemen energie op en welke geven juist energie af
♦ Je sterkste en zwakste chakras
♦ Hoe jouw verstand, wil en emotie zich tot elkaar verhouden in
   het dagelijks leven
♦ Jouw unieke sterke kanten die je kunt benutten
♦ Een gebied waarop je kunt focussen ter algehele verbetering
   van je welzijn

 

Elke chakra systeem bevat heel veel gedetailleerde informatie over hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen. Het plaatje kan heel ingewikkeld zijn. Mijn uitgangspunt is om een eenvoudige reading te geven die inzicht geeft in het functioneren van je chakras.  Ook wordt één aspect uitgelicht waaraan je kunt werken.