Aanvullend informatie

Informatie voor de cliënt

Privacyverklaring

Klik hier om mijn privacyverklaring te lezen.

Bereikbaarheid

U vindt mijn praktijk LightJoy Healing op de Nieuwelaan 10 in Limmen (NH). Voor het maken van een afspraak kunt u mij telefonisch bereiken op 072 737 0081 en mobiel op 06 296 22 566 of via e‑mail eddie@lightjoy.nl (mijn voorkeur).  Ik doe mijn best om binnen 24 uur te reageren. Ik werk op maandag t/m donderdag, ’s ochtends tussen 8 en 13 uur.

Waarnemingsregeling

Tijdens afwezigheid dat verband houdt met langerdurende ziekte of in geval van overlijden kan contact opnemen met collega therapeute Eef Gravendaal.
Zie healingeefgravendaal.nl.

Tarieven

Het tarief per sessie is €90,- per uur. U ontvangt na de sessie een factuur per e-mail die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Betaling graag binnen 14 dagen na de factuurdatum.
Voor consulten (online/telefonisch of persoonlijk gesprek) reken ik €25,- per kwartier incl. 21% btw. Ook dan volgt na het consult een nota (wordt niet vergoed) per e-mail. Deze consulten komen niet in aanmerking voor een vergoeding van de zorgverzekeraar.

Vergoeding door de zorgverzekeraars

Mijn behandelingen worden meestal (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar. Of u hiervan gebruik kan maken is afhankelijk van je eigen zorgverzekering. Een overzicht van premies, voorwaarden en vergoedingen kunt u vinden op Zorgwijzer.nl.

De VBAG (vbag.nl), de beroepsvereniging bij wie ik aangesloten ben, wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars erkend. Welke therapieën/ behandelingen precies vergoed worden, is afhankelijk van je verzekeringspakket. Ik raad u dan ook aan om altijd zelf informatie in te winnen bij uw eigen zorgverzekeraar omtrent uw specifieke polisvoorwaarden.

Afzegging en verhindering

Afzeggen van een afspraak kan zonder kosten tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak. Afzeggen kan via voicemail, e-mail of sms. Bij te laat afzeggen kan ik de kosten van de gereserveerde tijd in rekening brengen.

Rechten en Plichten

Als therapeut ben ik gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit betekent onder meer dat alles wat wij bespreken als vertrouwelijk beroepsgeheim behandeld wordt tenzij wettelijk anders voorgeschreven of met uw toestemming. Wel kan ik echter onze sessies anoniem en met behoud van uw privacy bespreken met een professionele supervisor of professionele collega.

Contact met huisarts en andere zorgverleners

Wanneer u lichamelijk letsel heeft of lichamelijke klachten, dan adviseer ik u zich te laten behandelen door een bevoegde arts. Ik acht het niet raadzaam om enige vorm van medische behandeling die u nu ondergaat te stoppen; dit geldt ook voor voorgeschreven medicijnen. Op uw verzoek kan ik contact opnemen met uw zorgverlener voor collegiaal overleg omtrent uw gezondheid. Ook kan ik u zelf om uw toestemming daarvoor vragen wanneer ik dat nodig acht voor een adequate behandeling.

Mocht het in verband met uw behandeling noodzakelijk zijn informatie uit te wisselen met uw andere zorgverleners, dan gebeurt dat alleen op uw verzoek en/of met uw schriftelijke toestemming.

Behandelovereenkomst

Klik hier om mijn behandelovereenkomst te lezen.