Klachten

Klachten

Ik behandel u met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Mocht u desondanks klachten hebben of ontevreden zijn over de behandeling dan nodig ik u uit om er met mij over te praten. Komen wij er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met mij, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Op de site van de beroepsorganisatie staat uitgebreid informatie, zie vbag.nl. Ook kunt u zich richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ, zie www.rbcz.nu).

Als therapeut ben ik aangeloten bij Quasir en Stichting Zorggeschil: