Kernkwaliteiten

Wat ik jou te bieden heb

Ik bied je ondersteuning door een ruimte te creëren waarin jij je veilig en gegrond kunt voelen. Ik neem je voor wie je bent, zonder oordeel. Met aandacht luister ik naar wat je te vertellen hebt en van hieruit stem ik af op wat je vandaag nodig hebt. Hier begint de helende reis.

Hier zijn een aantal waardes die de relatie met mijn cliënten karakteriseert:

♦ Werken vanuit mijn hart

Tijdens mijn opleiding als healer heb ik het diepe verlangen ontdekt om vanuit mijn hart contact te maken met mijn cliënten en van daaruit een healing te geven. Dit verlangen is sindsdien alleen maar sterker en duidelijker geworden. Het is de motor die mij drijft om dagelijks met mensen en healing bezig te zijn.

♦ Veiligheid

Dat je je veilig voelt als je een behandeling krijgt, is belangrijk voor de mate waarin je je kunt ontspannen. Zo kun je de healing op een dieper niveau ontvangen en op je in laten inwerken. Mensen komen vaak juist naar mij, omdat ik uit ervaring weet wat onveiligheid is en juist daardoor  geleerd heb veiligheid te creëren.

♦ Integriteit

Integriteit is voor mij vanzelfsprekend. Ik vind dat iedereen een therapeut verdient die hem of haar vanuit zuiverheid benadert.

♦ Servicegericht

Ik vind het belangrijk dat je precies de behandeling/zorg krijgt waaraan jij behoefte aan hebt. Ik denk mee hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Door bijvoorbeeld healingen, rituelen of simpelweg een luisterend oor te bieden. Of een combinatie hiervan. Of zelfs je door te verwijzen naar een andere therapeut.