Rituelen

Rituelen

Ik werk ook met rituelen. Zij kunnen enorm helpen bij het loslaten van wat niet meer dient. Ook zijn ze van dienst bij het inbedden van nieuwe inzichten en levensrichtingen. Rituelen kunnen heel kort zijn of juist uitgebreid, maar worden altijd afgestemd op jouw behoefte. Meestal worden ze samen ‘bedacht’, voorbereid en uitgevoerd. Hier is veel variatie in mogelijk, al naar gelang jouw wensen.

Enkele voorbeelden waarbij een ritueel katalyserend zou zijn:

♦ Loslaten, zoals
• overlijden van een dierbare
• scheiden

♦ Een nieuwe stap in je leven, zoals
• verhuizen
• een nieuwe baan of onderneming
• trouwen.